Защита на бранд при стартъп компаниите

Защита на бранд при стартъп компаниитеВсяка стартъп компания трябва да се погрижи за няколко важни неща, касаещи защитата на интелектуална собственост. Всъщност наложително е само едно действие – проверка. Важно е да проверите дали вече съществува друг бранд, предлагащ същите стоки и услуги, като проверката трябва да разглежда:

  • Търговска марка;
  • Домейн;
  • Име на дружеството.

Много лесно можете да направите бърза проверка по тези показатели в интернет, както и да установите броя на регистрираните вече компании със същия или сходен предмет на дейност. Още по-добре е да се обърнете към специалист, който да ви помогне да направите задълбочена справка относно наличието на друг бранд със сходно на вашето бизнес ядро. Добра идея е да се провери и името на домейна, ако целта е фирмата ви да оперира и във виртуалното пространство.

Много полезно ще ви бъде да знаете, че от дълбока древност правото да притежава дадена търговска марка принадлежи на този, който първи е започнал да я използва, или познатото – Prior tempore – potior jure. Това ви обрича на риск от съдебни търсения, в случай, че започнете да използвате бранд, който вече е защитен от друго лице или компания.

Значение за защитата на една марка има и територията, на която тя е регистрирана. Ако даден бранд е регистриран само в една държава, то на територията на останалите страни действието на защитата е неефективно. Във ваш интерес е да защитите своето право върху дадена търговска марка на европейско ниво, особено ако смятате да я направите популярна извън пределите на страната.

Защитата на търговски марки важи само за определен клас. Класът се определя на база вида на предлаганите стоки и услуги, които регистрираната търговска марка смята да предлага. Затова е необходимо проверката да включва също и класовете, в които евентуално вашият бранд ще фигурира.

Кога трябва да се направи проучването за съществуващ бранд, домейн и име?

Голяма част от Start up компаниите не смятат за нужно да инвестират част от началния си капитал в едно такова проучване, но това е груба грешка от гледна точка на бъдещия успех на техния бизнес. Такова проучване трябва да се направи още в началната фаза, при планиране на бизнес модела, като същевременно се задели необходимия бюджет за наемането на специалист.

Ако отложите процедурата по регистрацията на вашата търговска марка, рискувате да се натъкнете на друга компания, използваща вашето име, продукт, домейн или дори лого. Това, освен че излага бизнеса ви на риск от съдебни дела, целящи забрана използването на регистрираната вече марка, ви поставя и пред задължението да ребрандирате, т.е. да заличите своята търговска марка, да унищожите стоките, носещи нейното име и дори да преустановите предлагането на съответните продукти и услуги.

Особено необходимо е още при планирането на бъдещия ви бизнес да се погрижите за защитата на своята търговска марка. Препоръчваме да подходите към регистрацията като към ценна инвестиция във вашия бизнес – това ще ви помогне да вникнете и анализирате по-дълбоко нишата, в която възнамерявате да оперирате, а по този начин да изградите правилна стратегия за развитие, която ще ви изведе към успеха и ще добави допълнителна стойност към вашето бизнес реноме.

Цената за защита на вашата интелектуална собственост няма да надвиши загубите, които е възможно да претърпите, ако пропуснете момента да го направите. Доверявайки се на специалист, вие си гарантирате задълбочено проучване за съществуване и използване на идентичен или сходен по дейност бранд, а също и стриктно следване на процедурата и безпроблемна регистрация на вашата търговска марка.

Какво представлява понятието ‘’Търговска марка’’?

С помощта на марката става възможно отличаването на един продукт от този на останалите компании, предлагащи идентични или сходни стоки и услуги . Брандът може да представлява графика, включваща знаци, символи, букви, цифри, думи, изображения, комбинация от цветове и дори звуци, както и комбинация от всички посочени тук елементи. Една марка може да съдържа думи и имена, изписани на латиница, а също и визуално представяне на стоката и нейната опаковка.

Съществуват няколко вида търговски марки:

  • Търговска марка;
  • Марка за услуги;
  • Колективна марка;
  • Сертификатна марка.

За да придобиете правото върху марка е нужна регистрация, която влиза в сила от датата на подаване на заявлението. Правото над дадена търговска марка притежава заявителят, който пръв е заявил желание за регистриране. Валидността на всяка регистрация е 10 години, считано от датата на заявлението, като тя може да бъде подновявана неограничен брой пъти, след изтичане на настоящата валидност.

Защо е важно да защитите своята интелектуална собственост?

Ако търговското име, под което смятате да фигурирате на местния или международен пазар не е идентично или подобно на друг на това на друг бранд, то вие можете да го регистрирате и по този начин да ограничите или забраните неговото използване от други лица без вашето изрично съгласие. Чрез този акт, вие осигурявате юридическа защита на своята интелектуална собственост, независимо дали това е име на дружество, домейн или лого на компанията.

Отличавайки се от останалите компании, опериращи на пазара, вие не само ще си осигурите лесна разпознаваемост и ще наложите своя продукт сред потребителите, но и ще повишите стойността на своята бизнес репутация сред инвеститори, партньори или кредитори. Чрез провеждане на „дю дилиджънс“ (due diligence) и регистрирането на търговската марка, вие показвате, че сте способни да защитите своя бизнес, а това е винаги добър знак към вашите бъдещи партньори и клиенти.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021