Закриване на фирма без дейност

Закриване на фирма без дейностПрекратяване, заличаване и закриване на фирма за повечето не-специалисти са едно и също понятие. Закриване на фирма без дейност е процедура, регламентирана от Търговския закон, с която се цели окончателното заличаване на една икономическа структура от Търговския регистър. В зависимост от правната ѝ структура, операцията може да се изпълни бързо или да се проточи значително във времето.

Най-лесно и бързо е възможно да се прекрати регистрацията на Едноличен търговец, тъй като при този вид фирми липсват задължителните процедури, през които се налага да преминат капиталовите дружества – АД, ООД, ЕООД. Липсата на дейност при ЕТ също улеснява значително процедурата, но не така стоят нещата при дружествата с ограничена отговорност, затова ще разгледаме как протича заличаването именно при тези правни субекти.

Кои са стъпките по закриване на капиталови дружества?

За да се стигне до заличаването на едно търговско дружество е необходимо да се премине през уредените в Закона за ТР процедури по прекратяване, като за целта се взема решение от управителния орган на дружеството. При дружествата от типа ЕООД такова решение се взема от едноличния собственик на капитала, докато при ООД, решението се приема от Общото събрание на съдружниците.

Самото производство по заличаване се предхожда от процедурата по прекратяване на търговското дружество. Това е законовата стъпка, чрез която фирмата прекратява своята стопанска дейност. При закриване на фирми без дейност отново се следват описаните в ЗТР процедури, както следва:

 • Уведомяване на евентуални кредитори на дружеството чрез покана, внесена в ТР;
 • Изготвяне и внасяне в НАП на уведомление по чл. 77 от ДОПК;
 • Подаване на уведомление за прекратяване до НОИ;
 • Изготвяне на изискуемите ликвидационни отчети;
 • Извършване на дерегистрация по ЗДДС и прекратяване на всички останали регистрации – при наличие на такива;
 • Плащане на държавната такса към ТР;
 • Подаване на заявление за заличаване на фирмата заедно с останалите изискуеми документи в Търговския регистър;
 • Получаване на удостоверение от Търговския регистър за извършено заличаване.

Можем ли да се справим сами?

Една процедура по заличаване на дружество с ограничена отговорност е свързана както с голям времеви ресурс, така и с дълбоко познаване на законовата уредба. Важно е да посочим нуждата да се съблюдават стриктно сроковете за подаване на декларациите в НАП и НОИ, тъй като всяко закъснение може да доведе до налагане на имуществени санкции на дружеството, понякога – в особено големи размери.

Дейността по заличаване на търговско дружество е свързана с изготвяне на голям брой счетоводни и правни документи, което налага процедурата да се проведе от смесен екип, включващ счетоводители и юристи. Разбира се, дейното участие на собственика/собствениците на фирмата е от огромно значение за успешната развръзка на цялата операция.

Намесата на експерт счетоводител е задължителна, като това може да бъде член или целият счетоводен отдел на дружеството, който да изготви необходимите ликвидационни отчети. Остава отворен обаче въпросът, дали един редови счетоводител може да проведе данъчно – счетоводни консултации относно разпределението на дружественото имущество или ще се наложи да се използват външни услуги.

Нашият съвет е да използвате помощта на добър експертен екип с богат опит в заличаването на различен тип фирми. Стъпките, свързани със закриване на фирма без дейност съвсем не са малко, а да не забравяме и сложността на самата процедура.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021