Регистриране на фирма ЕООД по електронен път

Регистриране на фирма ЕООДРегистриране на фирма ЕООД може да се извърши по електронен път, като това спестява както време и нерви, така и не малко средства. Ако решите да учредите свое еднолично дружество с ограничена отговорност, можете да го направите изцяло онлайн, като за целта е необходимо да притежавате електронен подпис. Вариантите да се възползвате от тази възможност са два – да закупите собствен електронен подпис или да използвате услугите на правна кантора, която разполага с такъв. Специализираната фирма не само ще подаде документите за вписване от ваше име, но и ще ги изготви по най-прецизния начин.

Какво трябва да направите, за да се сдобиете с електронен подпис?

Електронният подпис е услуга, която се предлага от три основни доставчика:

  • Информационно обслужване АД;
  • Банксервиз АД;
  • Инфонотари ЕАД.

И при трите големи доставчика цената е фиксирана и еднаква, като тарифата е различна за издаване на персонален и професионален подпис. Важно е да уточним, че електронен подпис, който ще бъде използван от юридически лица – фирми, организации и др. е необходимо да бъде професионален подпис. Той ще бъде личен, т.е. ще носи подписа на едноличния собственик на дружествения капитал, но ще бъде използван изцяло за целите на фирмата – подписване и подаване на документи по електронен път.

За да закупите електронен подпис са ви необходими следните документи:

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията;
  • Документ за самоличност на упълномощен представител на титуляра (или на лицето, овластено да го представлява) – оригинал и двустранно копие – саморъчно подписано;
  • Нотариално заверено пълномощно –нужно е само, в случай че титулярът желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДУУ за издаване и получаване на подписи;
  • Договор за удостоверителни услуги. Подписва се от титуляр или упълномощен от него представител при личното му явяване в офис на съответния доставчик.

В случай, че вашето дружество все още не е придобило правен статут, т.е. все още не е вписано в Търговския регистър е необходимо да упълномощите свой компетентен представител, който да ви представлява пред съответните органи за издаване и получаване на електронен подпис. В бъдеще, такъв ще ви бъде много необходим и полезен при подаване на документи на дружеството към различните институции и административни органи.

Защо да изберете регистриране на ЕООД с електронен подпис?

Както вече споменахме, подаването на заявлението за регистрация на ЕООД по електронен път ще ви спести много ценно време. Това ще елиминира нуждата вие или ваш упълномощен представител да посещава на място Агенция по вписванията, да чака пред гишета и да хаби ценни ресурси като време и нерви. Най-голям плюс на регистрацията с електронен подпис обаче е значително по-ниската такса. Държавната такса при подаване на документите на ръка е 110 лв, а при подаване с електронен подпис, тя се намалява наполовина, достигайки размер от 55 лв.

Времето, необходимо за проверка и обработка на вашето заявление и придружаващите го документи с системата на ТР също се намалява значително. Това ви дава възможност да завършите процедурата в много по-кратки срокове и съответно да придобиете по-бързо правния статут, който ви позволява да оперирате легално и пълноправно на финансовите пазари.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021