Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедуриУчредяването на фирма извън територията на страната, в която се осъществява основната ѝ дейност често предизвиква леко недоверие у обикновения човек. Като цяло компаниите, регистрирани в зони с облекчен данъчен режим създават впечатление, на фирми, извършващи незаконна дейност, но истината е, че самата процедура по регистрация на офшорна компания е напълно легална и разглеждана като коректна от страна на законодателствата в различните държави.

Каква е причината за създаването на офшорни фирми?

Причината за учредяване на икономическа структура в зона с облекчен данъчен режим е очевидна. В повечето държави по света данъчната политика е структурирана така, че да бъде крайно неизгодна както за големите корпорации, така и за останалите фирми, опериращи с по-голям капитал. Самото учредяване на бизнес структури повечето европейски страни е сложна, скъпа и бавна процедура, а да не говорим за високите административни и банкови такси, специални изисквания и режими и не на последно място – солидната данъчна тежест, която се стоварва върху тях.

От друга страна, редица островни държави предлагат напълно изгодни условия на всички чуждестранни компании. От изключително ниска до нулева данъчна ставка, а също и безпроблемна процедура по регистриране с минимум формалности и персонална информация за реалните собственици на дружествата.

Това, което кара големи мултинационални бизнес корпорации като Apple, Starbucks и Google да изберат за седалище на своите компании стратегически зони с облекчен данъчен режим е желанието да избегнат излишните разходи. Да, от етична гледна точка тези компании ощетяват хазната на САЩ, но чрез създаването на офшорен бизнес, те имат възможност да запазят един крупен капитал, който да реинвестират и съответно да увеличат своите печалби.

За пример ще посочим компанията Apple, която, ако трябваше да декларира в САЩ прихода си от 145 милиарда долара, то 50 милиарда от тях щяха да бъдат обект на федералния данък в страната – загуба, която нито една мултинационална компания не може и не иска да понесе.

Какво е нужно за регистрация на офшорна компания?

Както вече споменахме, облекченият и максимално опростен режим на регистриране е причината много компании да предпочетат офшорните зони за седалище на своята фирма. Учредяването на офшорна компания обикновено се извършва от подставено лице, като не е нужно физическото присъствие на реалния собственик и дори фигурирането му във фирмените документи. Същото важи и при откриване на фирмена сметка и виртуален офис.

За целта най-често се използват услугите на регистриран агент, който може да бъде местен гражданин или поданик на друга държава. Много български кантори се занимават с тази дейност, поемайки изцяло процедурата по учредяване и поддържане на офшорни фирми. Като дейност, регистрирането на нерезидентна компания, както още са известни фирмите, регистрирани в страни с данъчно облекчен режим протича в следните няколко стъпки:

Назначаване на фиктивен директор и съдружници – това е физическо или юридическо лице (лица), което фигурира в документите, без да е реален собственик на капитала;

Създаване на виртуален офис – може да се ползва всеки финансов център по света. Този офис служи основно за база на фирмената кореспонденция, откъдето тя се прехвърля към реалния собственик, без да става ясен неговият действителен адрес;

Откриване на фирмена банкова сметка – Една банкова сметка в зона с облекчен режим е голямо предимство. Тя дава достъп на реалния собственик на капитала до фирмените активи при максимална конфиденциалност и напълно облекчен от такси и процедури режим.

Може да харесате още: