Регистрация на нова фирма – отговори на някои основни въпроси

Регистрация на нова фирмаСтартирането на собствен бизнес е свързано преди всичко с регистрация на нова фирма. Макар, че по основните процедури е казано почти всичко, винаги има няколко основни въпроса, които вълнуват бъдещите бизнесмени. Тук ще се опитаме да дадем изчерпателен отговор на част от тези въпроси, като уточняваме, че те ще послужат най-вече на търговците, които все още не са наели специализирана фирма, която да им предложи изчерпателна консултация, относно основните стъпки по регистрирането.

Въпросите, които вероятно ви вълнуват на този етап:

Как да избера вида на фирмата?

Много от хората, които планират да бъдат еднолични управители на своята фирма се колебаят какъв да бъде нейният тип – ЕТ или ЕООД? Едно от основните предимства при регистрация на нова фирма като ЕТ е по-простата и евтина процедура. Документите са по-малко, таксата в Търговския регистър е едва 35лв, не се изисква нотариална заверка на образец от подписа и откриване на набирателна сметка за внасяне на дружествен капитал.

Предимството на фирмите от типа ЕООД, обаче се състои в това, че при евентуални задължения, управителят носи финансова отговорност с личното си имущество само до размера на дяловата си вноска, т.е. ако дружеството е регистрирано с капитал от 100 лв, вие като съдружник носите отговорност до размера на регистрирания капитал. Като Едноличен търговец, вие носите неограничена отговорност с цялото си лично имущество.

Как да избера име на фирмата?

Изборът на име зависи в голяма степен от вида на фирмата. Например, ако се регистрирате като Едноличен търговец, можете да използвате собствените си имена, като по този начин си гарантирате в голяма степен, че името ви ще бъде уникално, т.е. в Търговския регистър няма да има друга фирма, вписана със същото име. При дружествата, в които управителите са повече от един, може да се избере абревиатура от имената на всички съдружници или име, формулиращо дейността на фирмата. Във всеки случай трябва да се уверите, че избраното име не фигурира в Търговския регистър.

Как да проверя дали името, което съм избрал за своята фирма е свободно?

Това е една от сравнително лесните стъпки, за които дори не е нужно да ползвате специализирана услуга. Достатъчно е само да имате достъп до интернет и елементарна компютърна грамотност. За да проверите дали името, което сте избрали е свободно (не се използва от друга фирма) е необходимо да влезете в сайта на Търговския регистър, чрез меню ‘’Справки’’ да влезете в раздел ‘’Права върху фирма’’, да въведете избраното име + кода за потвърждение, който сайтът ще ви поиска и да проследите списъка с имена, който ще ви бъде показан. Когато се появи надпис ‘’Няма намерени резултати’’ или имената на фирмите в списъка не съвпадат напълно с вашето, това означава, че името е свободно и можете спокойно да го използвате.

Кой има право да подава Годишните финансови отчети на дружествата?

Част от фирмите, регистрирани като ЕООД или ООД са задължени да подават своите финансови отчети в Търговския регистър. Това се прави от ‘’Заявител’’, като такъв може да бъде: управител, прокурист, адвокат или съставителя на отчета – обикновено това е счетоводителят, изготвил документа.

Когато ГФО се подава от съставителя (счетоводителя) е необходимо той да разполага с нотариално заверено пълномощно, съдържащо изричен текст за право да се представлява дружеството пред Търговския регистър при подаване на ГФО. В случай, че заявителят е адвокат на дружеството, той трябва да разполага с адвокатско пълномощно, за което не е необходима нотариална заверка.

Какъв е размерът на таксите в ТР при регистрация на фирма като ЕООД или ООД?

Държавната такса при регистрация на нова фирма като ЕООД или ООД са различни, в зависимост от това как смятате да подадете документите за вписване. Ако решите да ги подадете на място в Търговския регистър, таксата е в размер на 110 лв, докато при подаване на документите по електронен път, сумата се намалява наполовина и става 55лв.

Към тази сума трябва да прибавим и банкови и нотариални такси, а също и таксата на специализираната фирма, ако решите да ползвате такава услуга. Ние ви съветваме да го направите, защото въпреки разходите, това ви гарантира по-изгодно и по-бързо вписване на вашето дружество.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021