Регистрация на фирма в НАП – задължителна процедура за всички нови фирми

Регистрация на фирма в НАПВсяка новорегистрирана фирма следва да извърши регистрация в НАП, с което на практика уведомява агенцията по приходите за своето съществуване и дейност. Тази стъпка е първата, към която трябва да се насочите след вписване на своята фирма в Търговския регистър, независимо от предмета на дейност, който тя ще упражнява.

Впоследствие със сигурност ще ви бъде нужно регистриране и в други институции, като Комисия за защита на лични данни, например, но преди това, фирмата ви обезателно трябва да бъде данъчно регистрирана, ако искате дейността ви да бъде напълно законна и по регламент. Вероятно единственото действие, което ще предхожда данъчното регистриране е изработката на фирмен печат – такъв ще ви бъде нужен при изготвяне на документите за регистрация в НАП, НОИ и всяка друга институция.

Как става регистрацията на фирма в НАП?

Регистрирането на нова фирма в Национална агенция по приходите се извършва посредством една специална декларация. Тя се предоставя в готова за попълване форма от данъчната институция и бива разграничавана от останалите форми с наименованието: Декларация за започване, прекъсване и прекратяване на дейност. Формата по образец обхваща три основни действия, за които търговците следва да уведомят данъчните власти.

Предвид факта, че това е документ с особена важност, е препоръчително той да бъде изготвен от експерт счетоводител или друг специалист, запознат с процедурата. Тъй като с тази декларация собственикът (управител) на фирмата декларира процентът, върху който ще се самоосигурява е добре предварително да бъдат изяснени всички обстоятелства, подлежащи на вписване в декларацията. Предварителната консултация със счетоводител е добра идея.

Срокове

Срокът, в който трябва да се направи регистрация на фирма в НАП е не по-късно от седем дни след вписването. В декларацията има обособено каре, в което се попълва датата, от която самоосигуряващото се лице започва да упражнява дейност. При превишаване на седем дневния срок биват налагани санкции, поради което е желателно в декларацията да се посочи срок, вместващ се в рамките, посочени в закона, а именно 7 дни.

Тъй като декларацията за регистриране съдържа вида и размера на осигурителните вноски, те следва да отговарят на действителните, които ще бъдат внасяни в НОИ. Промяна на осигурителната тежест е възможно да се направи с попълване на нова декларация, която се подава в края на месец януари на всяка следваща календарна година.

Къде следва да бъде подадена декларацията?

Декларацията, чрез която вашата фирма ще бъде регистрирана в агенция по приходите се подава към териториалната дирекция на НАП по местоживеене. Това може да стане на място, като за целта е необходимо лицето лично да подаде декларацията или да упълномощи свой довереник – счетоводител с нотариално заверено пълномощно.

Възможно е също попълнената декларация да се изпрати по пощата, като за целта е наложително да се посочи обратен адрес на подателя. При кореспонденция с органа по приходите, документите се изпращат с обратна разписка, а декларациите се попълват в два екземпляра, от които единият остава за данъчните власти, а другият за декларатора. Възможно е, също така да се направи регистрация на фирма в НАП по електронен път, като за целта е нужен електронен подпис, с какъвто болшинството счетоводни кантори оперират.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021