Регистрация на фирма в Ирландия

Регистрация на фирма в ИрландияАко следите каквито и да било медии, може би напоследък сте попадали на материали за фирми, регистрирани в Ирландия. Най-вече се шуми относно сложните структури, изградени от Амазон и Епъл за избягване на данъчно облагане в ЕС. Тези компании съвсем законно се възползват от ирландската данъчна система, както и от особеностите на сложно устроените корпоративни закони, за да намалят ефективно своята данъчната тежест.

Времената се менят, с тях се променя и приложимото законодателство. „Двойният ирландско-холандски сандвич“ (препратка към данъчните системи в двете страни) вече не е приложим модел на данъчно планиране. Фирмите, които са изградили необходимите структури навреме имат краен срок до 2019 г. да се възползват от тях.

Ирландия обаче няма да остави нещата така. С оглед на предстоящото напускане на Европейския съюз от съседна Великобритания, Ирландия получава реалния шанс да се превърне в регионалния, а защо не и европейския лидер в учредяването на бизнеси. След Брекзит, Великобритания практически ще изгуби всички предимства на юрисдикция, подкрепяща малкия бизнес. Например опцията фирми с годишен оборот под 106.000 Евро да не начисляват ДДС при издаване на фактура.

Защо Ирландските дружества с ограничена отговорност скоро ще бъдат по-добър избор от тези в Обединеното Кралство?

Последните промени в ирландското корпоративно право с фокус към малките предприятия ясно демонстрират желанието на управляващите да попълнят празнините оставени от Великобритания след напускането на ЕС.

Обединеното Кралство намекна за прилагане на 10% корпоративен данък, но ще елиминира всякаква анонимност при регистрацията на фирма чрез изграждане на регистър за прозрачност, което прави безполезни всякакви тръстови отношения. Практически ще бъде почти невъзможно да оперирате анонимно с английска компания. Единственият възможен вариант е да се работи чрез фиктивна фирма, притежаваща под 25% от английското дружество. Само този вид дялово участие ще бъде осводен от вписване в новия регистър.

Ирландия, от своя страна, е пълноправен член на ЕС и ирландските компании могат да бъдат вписвани в съответните търговски регистри на всяка държава-членка, без ограничение на тяхната правоспособност. Данъци се дължат в страната, откъдето съответната фирма ефективно се управлява. Реформата в корпоративното право в Ирландия също направи създаването на дъщерни дружества много по-привлекателно благодарение на ниския данък от едва 12.5%.

За дигитални номади и други съвременни предприемачи, които не са обвързани с дългосрочно пребиваване на едно определено място, Ирладния би могла да е чудесна алтернатива, тъй като споменатата реформа значително намали разходите за регистрация, управление и поддръжка на дружество с ограничена отговорност.

Липсата на определено място на пребиваване може да породи и един проблем: съгласно чл. 137 от Закона за дружествата, управителят на ирландска фирма трябва да има местопребиваване в Европейското икономическо пространство. В общия случай се взима предвид, че лицата без определено място на пребиваване продължават да имат такова в родината си, което е решаващ фактор. В случай, че не докажете такова, ще бъдете принудени да закупите облигации на стойност 2.000 Евро за покриване на рисковете от отговорност.

Ирландско дружество с ограничена отговорност, разгледано в детайли

Променено е изискването за минимален брой управители, необходими да представляват ирландска фирма от двама на един. За разлика от Обединеното Кралство тук няма регистър на упълномощените икономически оператори, така че можете да останете анонимни при регистрацията на фирма в Ирландия, ако използвате довереник.

Няма минимална сума, която трябва да бъде внесена като уставен капитал на фирмата. Това е юридическо лице (дружество с ограничена отговорност), което може да действа валидно и законно навсякъде без необходимост от парична вноска за създаването му.

Ирландските фирми, които плащат корпоративен данък в Ирландия се радват на една от най-ниските ставки в ЕС: 12.5%. Регулациите са особено щедри към малкия бизнес. Сред предимствата е възможността да се получи ирландски данъчен идентификационен номер, без да се налага да се приспада 23% ДДС, докато оборотът не надвишава 37.500 Евро за фирми, предоставящи услуги и 75.000 Евро за търговци. Одитите са задължителни само за големи компании с повече от 50 служители, окончателен баланс над 3.65 млн. евро или годишен оборот от над 7.3 млн. евро. По-малките фирми подлежат на одит единствено ако годишният баланс е подаден след изтичане на определения краен срок.

Сметките трябва да се актуализират и да бъдат интегрирани в един единствен годишен баланс. Нещо повече, начален баланс трябва да бъде представен след учредяването на дружеството. Освен това годишен отчет трябва да се подаде шест месеца след регистрацията, като той включва основни данни за фирмата, включително информация за настоящите собственици и търговската цел. За да сведете бюрокрацията до минимум, препоръчваме ви да използвате услугите на данъчен консултант в Ирландия.

Не на последно място трябва да се спомене водещата роля на Ирладния в сферата на финансовите технологии, които значително опростяват банковите разплащания и международни парични преводи, особено за малки предприятия. Ирландско дружество би могло лесно да открие SEPA фирмена сметка чрез доставчика на услуги Paywithfire. Ирландски фирми безпроблемо регистрират сметки и използват услугите на PayPal, Stripe и други международни банки.

Вашата данъчна тежест няма да бъде намалена, ако решите да не правите разходи за изграждане на структура, придаваща достоверност на ирландската фирма: назначаване на служители, наемане на офис и т.н. Но все пак ще можете да се възползвате от анонимността и ограничената отговорност, които предоставят ирландските дружества.

Ирландия успешно би могла да се съревновава с други държави, известни със своите благоприятни условия за данъчна оптимизация: например Кипър (много по-скъп вариант), Естония (комплицирана данъчна система), България и други източно европейски страни.

Многобройните сключени споразумения за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО) и уредени възнаграждения за холдингови дружества са още едно предимство на Ирландия при избор на тази страна за регистриране дружество майка и прилагане на модел за законно избягване на данъчно облагане и оптимизация на данъчната тежест.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021