Регистрация на фирма онлайн – начин да спестим време, нерви и средства

Регистрация на фирма онлайнБлагодарение на все по-осезаемото присъствие на интернет в нашия живот, вече е напълно възможно да направим регистрация на фирма онлайн. Дори повече от това – българското законодателство ни стимулира да се възползваме от това удобство, намалявайки държавните такси наполовина при този начин на регистриране. Вписването на една фирма, независимо от правната ѝ форма по интернет е по-лесно, бързо и изгодно. Единственото, което е нужно за целта е електронен подпис, с какъвто разполага всяка утвърдена правна кантора.

Кои са стъпките при онлайн вписване на фирма?

При онлайн регистрирането няма особена разлика в процедурата, както и в броя и вида на необходимите документи.Единственото различно е подаването на изискуемите по закон документи – вместо да посетите на място Търговския регистър, да чакате пред гишета и да хабите време и нерви, можете да входирате документацията директно през интернет. На място ще се наложи да посетите единствено нотариус за заверка на образец от подписа и съгласието за управление (ако регистрирате капиталово дружество), а също банка, за да откриете набирателна сметка на дружеството.

Стъпките по изпълнение на процедурата по регистрация са както следва:

 1. Избор на правна форма на фирмата – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н. При регистриране на дружество с ограничена отговорност, правният статут се определя от броя на собствениците на капитала – При ЕООД имаме едноличен собственик на фирмата, докато при ООД собствениците са най-малко двама ;
 2. Избор на име – необходима е проверка за уникалност на името, което сте избрали, каквато можете да направите през сайта на Търговския регистър. Възможно е запазване на име, което в повечето случаи е ненужна процедура, която ще ви коства такса от 50лв.
 3. Откриване на набирателна сметка на дружеството – ЕООД/ООД и внасяне на дружествения капитал;
 4. Нотариална заверка на подпис (спесимен) и съгласие за управление. Ако поверите изпълнението на доверено лице се прави и нотариална заверка на пълномощното;

Подготовка на необходимите за регистрацията документи:

Изготвянето на документите, необходими за вписване чрез електронен подпис е най-сложната част от процедурата. При грешно попълнени документи е възможно получаване на отказ за вписване, без право на връщане на внесената държавна такса. Желателно е да поверите поне тази част от задачата на компетентно лице, което познава в детайли Търговския закон и самата процедура.

Ето кои документи ще ви бъдат необходими за регистрация на фирма онлайн:

 • Заявление А4 за вписване на обстоятелствата относно дружество с ограничена отговорност – чрез него се заявява желание за регистрация. Чрез него става входирането на изискуемите документи;
 • Съгласие за управление с образец от подписа – нотариално заверено;
 • Декларация по чл. 141, ал.8 от ТЗ – декларира се липса на пречки за упражняване на дейността управител. Също носи нотариална заверка;
 • Комбинирана декларация по чл. 141, ал. 3 и ал.8 от ТЗ – това е нов документ, с който се декларират: приемане на управление, липса на пречки за изпълнение на длъжност и образец от подписа. С нея се пести една нотариална такса;
 • Протокол от решението на едноличния собственик за учредяване на дружеството – ЕООД/ протокол от Общото събрание – ООД;
 • Учредителен акт – ЕООД/ Учредителен договор – ООД;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР – декларира се истинността на заявените обстоятелства;
 • Декларация по чл. 142 – касае забрана на конкурентна дейност.

Прецизно изготвените и попълнени документи се сканират и изпращат чрез електронен подпис към системата на Търговския регистър. Към изброените по-горе документи се прилага и вносна бележка за платена държавна такса, която при подаване на заявление за регистрация на място е 110 лв, докато при регистрация на фирма онлайн се намалява наполовина – 55лв. При липса на пречки и неточности в документите, фирмата се вписва в ТР в рамките на 3-4 работни дни.

Може да харесате още: