Регистрация на фирма като ООД – можем ли да се справим сами?

Регистрация на фирма като ООДВсяка регистрация на фирма ООД (дружество с ограничена отговорност) е и лесна и трудна. Сложността на задачата зависи от вашата компетентност и способност да боравите с интернет, но при всички случаи ще имате нужда и от съдействие. Ако мислите, че операцията ще бъде напълно безплатна, като изключим различните държавни и административни такси, то вие се лъжете много сериозно. Дори да използвате услугите на специализиран интернет сайт, знайте, че те също се предлагат срещу заплащане.

Можем ли сами да регистрираме ООД?

Това е напълно възможно, стига да спазите посочените по-горе указания, а именно да използвате готовите платформи на някои интернет сайтове. Това, което те ви предлагат е да следвате няколко не много сложни стъпки и да заплатите задължителната такса, разбира се:

 • Регистрация в сайта;
 • Въвеждане на данните, необходими за регистрация на фирма;
 • Разпечатване на изготвените от сайта формуляри;
 • Подаване на документите в Търговския регистър.

На пръв поглед всичко изглежда невероятно лесно, но тук ще се наложи да попарим вашия ентусиазъм. Първата грешка или поредица от грешки, които могат да възникнат е подаването на грешни и невалидни данни. Имайте предвид, че сайтът не може да коригира вашите грешки.Той използва данните, които сте въвели и те ще бъдат отпечатани на документите, с които ще кандидатствате за вписване на своето ООД предприятие.

Друга спънка, която е възможно да възникне при внасяне на попълнените от сайта документи в Търговския регистър е наличието на друго дружество с избраното от вас име. Ако сте пропуснали да проверите дали името, което ще използвате като своя марка е свободно, е много вероятно да получите отказ за вписване, като същевременно губите платените до момента такси, а също и ценно време и нерви.

Третата вероятна спънка е липсата на лиценз или специално разрешително за извършване на дейност. Трябва да знаете, че някои дейности подлежат на специален разрешителен режим. Ако планирате да извършвате търговия или услуга, за която ви трябва специално разрешително, е необходимо да го приложите към документите, с които ще кандидатствате за вписване в Търговския регистър. Ако сте посочили такъв вид дейност, но не и позволително, разрешаващо да я упражнявате, ще получите отказ за регистрация и отново ще изгубите пари, време и нерви.

Какво трябва да уточните преди да регистрирате ООД?

 1. Име, адрес на управление и седалище на фирмата

Това са дребни, но съществени формалности, които трябва да уточните много внимателно преди да започнете да попълвате документите. Вече знаете, че името на вашето ООД трябва да бъде уникално, затова направете необходимите проверки в базата данни на Търговския регистър. Адресът, на който ще бъде регистрирано дружеството е необходимо да бъде валиден и постоянен, защото на него ще получавате фирмената си кореспонденция от различните държавни институции.

 • Предмет на дейност

Дейността, която ще упражнявате не бива да бъде забранена от закона и не бива да бъде обект на специален разрешителен режим – това, ако използвате готовата форма за подаване на данни, без да разполагате с необходимия лиценз. В готовите формуляри, предлагани от сайтовете или Търговския регистър има дълъг списък с дейности, от които можете да изберете и посочите тази, която ще извършвате. Ако вашата дейност не попада в списъка, можете да я добавите ръчно или да се възползвате от презумпцията, че всяка дейност, незабранена със закон е свободна за упражняване от вашето дружество.

 • Размер на дружествения капитал

Всяка фирма, която подлежи на регистрация като ООД трябва да разполага с първоначален капитал. Минималната сума, която трябва да внесете в сметката на своето дружество е 2лв, като капиталът трябва да бъде внесен преди фактическото подаване на документите в Търговския регистър. Към изготвените вече документи трябва да прибавите и банково извлечение за внесения капитал, иначе рискувате да получите отказ за регистрация или приемането на документите ще бъде отложено до коригирането на тази грешка.

 • Управление на дружеството

В документите трябва да присъстват данните на управител/и и съдружници, в случай, че има такива, както и процентът от дружествения капитал, върху който има право всеки отделен съдружник. Важно е да се уточни и как ще се управлява дружеството в случай, че управителите са повече от едно лице – заедно, поотделно или заедно и поотделно.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021