Кой се занимава с регистрация на фирми в София?

регистрация на фирми в СофияВ Търговския регистър ежедневно се вписват нови фирми, които тепърва ще се влеят в икономическия живот на страната. От гледна точка на бюджета, това е чудесно, тъй като всяка нова фирма допринася за икономическата стабилност, откривайки работни места и плащайки данъци, от които страната ни се нуждае. Възниква въпросът: Кой се занимава с регистрация на фирми в София? Собствениците на фирми сами ли се заемат с изпълнение на процедурата или ползват професионални услуги?

На тези и още редица уточняващи въпроси ще се опитаме да отговорим максимално изчерпателно в настоящия материал.

Какъв тип фирма да регистрирам?

Ако възнамерявате да се заемете с предлагане на стоки и услуги, то от юридическа гледна точка спадате към категория ‘’търговец’’. Данните сочат, че най-често регистрираните фирми са от типа Едноличен търговец. След него се нареждат дружествата с ограничена отговорност – ЕООД и ООД. За да изберете правната форма на своята фирма е добре да се консултирате с експерт по търговско право, който да ви посочи предимствата и минусите на всяка юридическа форма.

Най-лесният начин да определите правния статут на своята бъдеща фирма е отговорът на въпроса: Едноличен собственик на фирмения капитал ли ще бъдете или ще участвате в съдружие? В първия случай вариантите са: вписване като ЕТ или ЕООД, а във втория единствената опция е учредяване на ООД. Разликата между ЕТ и ЕООД се състои в размера, до който собственикът отговаря за фирмените задължения. Като ЕТ, той ще отговаря с цялото си секвестируемо имущество, докато собствениците на дружества с ограничена отговорност отговарят единствено в рамките на дружествения капитал.

Кой ще регистрира моята фирма?

Когато става въпрос за регистрация на фирми в София, както и в цялата страна, разбира се, най-добрият вариант е с процедурата да се заеме професионалист. Това може да бъде адвокат, практикуващ в сферата на търговското право, както и специализирана в тази дейност правно-счетоводна кантора. И в двата случая имаме гарантирано бърза и безпроблемна регистрация, тъй като юристите познават в детайли процедурата, заедно с документите, които е необходимо да се изготвят.

Другият възможен вариант е вие сами да се заемете с регистрирането, но това е рисков ход, с който едва ли ще спестите средства, каквато вероятно е целта ви. Съществува риск да допуснете пропуски и грешки при изготвяне на документите, което ще даде основание на служителите в Търговския регистър да ви върнат отказ за вписване. В този случай, платената държавна такса, която трябва да платите преди входиране на документите няма да ви бъде върната, а се предполага, че сте я платили в пълния ѝ размер. Финансовата загуба е налице.

Ако използвате добра правна или правно-счетоводна кантора си гарантирате успешно регистриране в рамките на 2 до 3 работни дни. Самата подготовка на документите, необходими за вписване отнема на професионалистите само няколко часа, а да не забравяме, че всяка адвокатска кантора ползва електронен подпис и може да входира документите за регистрация по електронен път, с което държавната такса се намалява наполовина.

Хонорарите на канторите, занимаващи се с регистрация на фирми в София съвсем не са високи. Имайте предвид, че в техния хонорар е включена и държавната такса, дължима на Агенция по вписванията. Допълнително ще трябва да заплатите единствено 6-10 лв за нотариална заверка на подписа и около 10 лв банкова такса за откриване на набирателна/разплащателна сметка на фирмата.

Може да харесате още: