Как да регистрираме фирма?

Как да регистрираме фирма?За да оперираме на търговските пазари е задължително да разполагаме с нужните за целта права и по-конкретно да имаме регистрирана в Агенцията по вписванията фирма, която да ни представлява като юридическо лице. Много бъдещи бизнесмени задават въпроса: Как да регистрираме фирма? Скъпо ли е? Трудно ли е? Тук ще отговорим накратко на тези важни въпроси.

Трудно ли е да се регистрира фирма?

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен. За хората с опит и познания в юридическите дела, процесът би бил невероятно лесен, но ако нямате нито едното, нито другото, то по-добре се обърнете към специалист.

В желанието си да спестят малко средства много от бъдещите търговци се заемат сами с изготвяне на набора с документи, но след няколко върнати заявления, поради неправилно попълнени или липсващи документи, същите тези ентусиасти разбират, че икономията им е излязла дори по-скъпо. Задължителната държавна такса не се връща при върнат отказ за регистрация.

Нашият съвет е да се насочите директно към добра правна кантора, а още по-добре към такава, която съвместява правни и счетоводни услуги. Добър счетоводител ще ви трябва през цялото съществуване на вашата фирма, а какво по-добро от това да използвате за регистрацията кантора, с която ще продължите да работите в бъдеще. Добрите счетоводни къщи предлагат отстъпки от таксата за регистрация при сключен договор за абонаментни счетоводни услуги.

Скъпо ли е да се впише фирма?

Тук отново зависи от гледната точка. Таксата на правната кантора, която ще използвате ще ви спести време, а и средства, както изтъкнахме по-рано, а държавните такси са различни в зависимост от това каква ще бъде правната форма на вашата фирма. Най-ниски са таксите за вписване на едноличен търговец, а най-високи са за учредяване на капиталови дружества с акции. Разликата в цената е съвсем обяснима – количеството и сложността на документите при втория тип фирми е значително по-голяма.

Какво е необходимо?

Освен добър правен екип ще ви бъде нужно също да подготвите документите, необходими за вписване на вашата фирма в Търговския регистър. Това означава, че трябва да уточните няколко важни неща:

  • Правна форма на фирмата – ЕТ, ЕООД, ООД и т.н.
  • Предмет на дейност;
  • Име на фирмата;
  • Седалище и адрес на управление;
  • Управител – това може да бъде собственик или назначено за целта лице.

За да изберете правилно юридическия статут на своята фирма е добре да се консултирате със специалист, който да ви посочи плюсовете и минусите на всеки тип търговско дружество. Ако не възнамерявате да търсите консултация, то е важно да знаете поне броя на собствениците, които ще учредят фирмата. Ако собственикът е един, изборът ви варира между ЕТ и ЕООД, но ако фирмата се учредява от най-малко двама съдружника, то единственото решение е учредяване на ООД – дружество с ограничена отговорност.

Ако се питате: как да регистрираме фирма ООД, то важно е да знаете, че за целта ще трябва да уточните правомощията и капиталовото участие на всеки един от партньорите. Капиталът може да се раздели поравно, но дяловите вноски могат да бъдат и в различен размер. Откриването на набирателна сметка с внасяне на капитала е задължително условие, както и изготвянето на дружествен договор, в който са посочени: предмет на дейност, размер на капитала и дяловото участие на всеки един от партньорите.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021