ISO 9001 2015 – Защо някои организации го смятат за твърде сложен?

ISO 9001 2015 – Защо някои организации го смятат за твърде сложен?

ISO 9001 2015 е международен стандарт за системи за управление на качеството, разработен от Международната организация по стандартизация (ISO). Той предоставя рамка, която организациите могат да използват, за да гарантират, че техните продукти и услуги последователно отговарят на изискванията на клиентите и регулаторните стандарти, като същевременно непрекъснато подобряват своите процеси.

Защо някои организации смятат, че новата версия на стандарта е твърде сложна?

Някои стандарти на ISO са критикувани, че са твърде дълги и сложни, представлявайки истинско предизвикателство за организациите да ги разберат напълно и да ги прилагат ефективно. Въпреки многобройните предимства, отделни организации намират ISO 9001:2015 за твърде сложен и дълъг поради няколко причини:

Изисквания за комплексна документация

ISO 9001 2015 подчертава необходимостта от обширна документация, включително ръководства за качество, процедури, работни инструкции и записи. За някои организации, особено по-малки и с ограничени ресурси, създаването и поддържането на тази документация може да бъде натоварващо и отнемащо много време.

Сложните изисквания към документацията могат да доведат до объркване и разочарование, правейки стандарта да изглежда прекалено сложен за отделни структури. Факт е, че далеч не всички фирми прилагащи стандарта, намират последната актуализация от 2015г трудна за разбиране.

Липса на разбиране и ограничени ресурси

Поради използването на технически език и терминология е възможно да възникне неправилно тълкуване на изискванията на стандарта. Организациите могат да срещнат затруднения в разбирането на концепциите и принципите, представени в стандарта, което води до усещане за сложност. Освен това много организации нямат опит или достъп до ресурси за обучение, за да разберат напълно ISO 9001 2015, което го прави да изглежда по-трудно, отколкото е.

Внедряването на ISO 9001:2015 изисква значителен разход на време, пари и персонал. Организациите могат да се окажат изправени пред предизвикателство да разпределят необходимите ресурси, особено ако вече са изтощени в ежедневните операции. Това би могло да доведе до усещането, че стандартът е твърде дълъг и сложен за техните специфични ситуации.

Невъзможност за приспособяване

Отделни структури се опитват да приемат ISO 9001:2015, без да го адаптират към своите уникални процеси и изисквания. Това може да доведе до подход „един размер за всички“, което прави внедряването ненужно сложно и тромаво. Персонализирането на стандарта, за да отговаря на специфичните нужди на организацията, е от съществено значение за успешното и ефективно въвеждане.

Внедряването на ISO 9001 2015 често изисква значителни промени в културата, процесите и начина на мислене на организацията. Не е изключено служителите и ръководството да се противопоставят на тези промени, възприемайки ги като твърде разрушителни или ненужни. Тази съпротива би могла да създаде допълнителни пречки и да направи стандарта да изглежда сложен, въпреки че принципите му са фундаментално ясни.

Сертификат на всяка цена

Прекомерно акцентиране върху сертифицирането е друг ключов проблем. Част от организациите се стремят към сертифициране по ISO 9001 предимно по маркетингови или договорни причини, без да разбират напълно основните принципи. В такива случаи съсредоточаването върху спазването на изискванията за сертифициране, вместо върху истинското подобряване на качеството и удовлетвореността на клиентите, прави процеса да изглежда сложен и прекалено дълъг.

ISO 9001 2015 поставя силен акцент върху ангажираността на лидерите и участието им в системата за управление на качеството. Без достатъчна подкрепа и ангажираност от висшето ръководство, процесът по внедряване на СУК може да стане труден и разочароващ. Липсата на лидерската поддръжка може да доведе до усещането, че стандартът е твърде сложен за ефективно прилагане.

Може да харесате още: