Данъчно планиране – услуга, която ще ви помогне да намалите излишните разходи

Данъчно планиранеМного от фирмите, опериращи на родния пазар не смятат за необходимо да извършват данъчно планиране. За тях тази дейност е допълнителен разход, който няма да доведе до драстична промяна в средствата, изразходвани за погасяване на данъчната им тежест, но данните всъщност показват обратното.

Тази дейност е представена като отделна услуга при добрите счетоводни кантори и с нея се постига не само оптимизиране на данъците, но и правилно управление на разходите. Чрез едно прецизно планиране, не само се намалява данъчната тежест за предприятието, но могат и да се повишат приходите от основната му дейност. Най-важно е, че това ще стане с напълно законни средства и абсолютно регламентирано от нормативните уредби, а не чрез укриване на доход и други подобни действия, които след време могат да костват много на фирмата под формата на строги парични санкции.

Защо да се възползвате от една такава услуга?

Със стартиране на своята дейност, повечето фирми и дружества наемат счетоводен екип, който да се грижи за управлението на фирмената документация и счетоводните въпроси. Повечето от тях наемат този екип още преди да бъдат регистрирани като такива, като именно на тях поверяват процедурата по вписване в Търговския регистър. Партньорството между стопанските структури и счетоводните къщи се базира на постоянно сътрудничество, като най-често се ползват ежемесечни абонаменти услуги.

Наред с всички неотложни дейности, счетоводната кантора, чиито услуги сте избрали да ползвате ще ви предложи и данъчно планиране, от което ви съветваме да не се отказвате преди да го обмислите сериозно. Тук трябва да уточним, че тази услуга е по-подходяща за дружествата, при които данъчното облагане е на база доход. При фирмите от типа ЕТ, облагани с така наречения ‘’Патентен данък’’ е малко вероятно да е възможно оптимизиране на данъчната тежест, тъй като това е един вид фиксиран данък с ясно структурирана формула, по която се начислява данъчната тежест.

Всяка фирма, която още преди започване на дейност извърши задълбочен анализ на своята бъдеща дейност планира внимателно своето данъчно облагане има много по-голям шанс да се задържи по-дълго на икономическата сцена. Предприятията, които не жалят средства и отделят специално внимание на своето данъчно планиране по дефиниция израстват много по-бързо и се превръщат в печеливши и утвърдени имена в сферата, в която оперират.

Кои са основните стъпки при данъчно планиране?

Планирането на дейностите и тяхното облагане съвсем не е еднократна процедура. Тъй като целта на едно предприятие е да се развива и разраства, това предполага и повишаване на облагаемия доход. От това, как ще бъде извършено данъчното планиране зависи изцяло с колко ще нарасне данъчната тежест и дали тя ще се превърне в излишно бреме или в един добре оптимизиран разход. Ето и основните стъпки, през които трябва да премине планирането на данъчната политика на една фирма:

  • Правилен избор на икономическата дейност и бизнес сектора, в който фирмата ще оперира;
  • Изготвяне на бизнес план, касаещ всички нива на стопанската структура;
  • Оптимизиране на изчисленията на данъчните плащания;
  • Дългосрочно планиране на финансовата дейност на компанията с цел избиране на най-подходящия данъчен режим, по който ще се облагат доходите.

Планирането трябва да бъде предмет на дейност за счетоводната къща не само преди регистрирането на фирмата, но и в процес на нейната работа. Най-добрият метод за планиране на разходите е изготвянето на анализ на база предходните месеци, като се разгледат всички отделни дейности. Това дава възможност да се види в детайли кои операции костват допълнителни средства и кои носят печалба на фирмата.

На тази база може да изготви и данъчния баланс на предприятието, така че да се избере най-ниската облагаема стойност, допускана от закона. Отново трябва да уточним, че с една такава задача може да се справи единствено добър екип от специалисти, като той може да бъде външна фирма или назначен във фирмата счетоводно-правен отдел. Познаването на нормативната уредба е единственият начин да се намали данъчната тежест по законен начин. Укриването на доходи от данъчните власти е временно решение с вероятни много тежки последици.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

  • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

  • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

  • 28/07/2021