Данъчни консултации – защо и кога са необходими?

Данъчни консултацииКазват, че единствените сигурни неща в живота са смъртта и данъците и едва ли някой ще се поколебае да се съгласи. Да, и двете са еднакво нежелани, но и напълно неизбежни. Ако не можем да изберем времето и начина, по който ще срещнем смъртта, то със сигурност можем да изберем кога, как и по какъв начин ще се сблъскаме с данъчните закони. Професионалните данъчни консултации са нещо необходимо не само на фирмите, но и на редовите данъкоплатци. Компетентните съвети на специалист могат да ни помогнат да намалим значително своята данъчна тежест и да избегнем сериозни парични и други санкции.

Защо са ни необходими данъчни консултации?

Консултацията с експерт по данъчно право, бил той финансист или юрист може да ни бъде много полезна. Много от фирмите и дори редовите българи дължат прекомерно високи данъци, защото са пропуснали да се възползват от една толкова удобна и напълно достъпна услуга. Както вероятно знаете, всеки вид доход бива облаган с данъци и това е така не само у нас, но навсякъде по света с много малки изключения.

Независимо дали сте управител на фирма или частно лице, вие със сигурност притежавате доходи и активи, подлежащи на данъчно облагане. Вашата движима и недвижима собственост, а също и месечното ви възнаграждение и хонорари биват облагани с някакъв вид данък, който в някои случаи можете да избегнете или поне да намалите, доколкото е възможно.

Търговските дружества и стопански предприятия са тези, които със сигурност имат постоянна нужда от консултация със специалист по данъчно право. Фирмите са тези, на които се крепи бюджета на страната и тези, които носят на своите плещи една огромна данъчна тежест. За да намалят излишните разходи и да могат да реализират печалба, те са длъжни да имат до себе си доверен специалист, който да ги насочва в управлението на фирмения им капитал, така че от една страна да избегнат санкции и да спазят закона, а от друга да намалят, доколкото е възможно сумата, която държавата прибира от тях под формата на различни данъци.

Какви са функциите на един данъчен консултант?

Данъчният експерт е този, който познава в детайли нормативната уредба, разглеждаща подоходното облагане. Добрите експерти следят из късо всички нови промени в данъчния закон и последните разпоредби на НАП, което ги задължава в качеството им на консултанти да информират своевременно своите клиенти за всяка промяна в нормативните уредби. Консултантите са и тези, които познават в детайли закона и могат да намерят вратички, през които да помогнат да се избегне облагане с допълнителни данъци или поне да се намали тяхната стойност.

Работата на данъчния консултант, независимо дали работи с частни лица или корпоративни клиенти покрива следните основни дейности:

 • Данъчно планиране и оптимизация на разходите;
 • Данъчни ефекти на различните видове сделки;
 • ДДС консултации;
 • Доставки, освободени от облагане с данъци / облагаеми доставки с нулева данъчна ставка;
 • Данъчни кредити;
 • Данъчни облекчения и преференции/ субсидии и държавни помощи;
 • Данък върху разходите;
 • Данъчно облагане на доходите, съобразно спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане;
 • Консултации, свързани с подаване на годишни данъчни декларации, финансови отчети и др.

Кога да се обърнем към данъчен консултант?

Всеки експерт ще ви посъветва да не чакате да изпаднете в беда, за да потърсите финансова или правна помощ, относно дължимите от вас данъци и последващите санкции, при констатирани нарушения. Добре е още преди да пристъпите към каквато и да е финансова операция, да се консултирате с експерт относно данъчната тежест, която ще бъде наложена върху евентуалните ви приходи.

Тъй като повечето хора (и частни лица и фирми) избягват да съгласуват своите финансови дела с консултант по данъчно право, то най-често до такива прибягваме, когато вече имаме наложени санкции. Данъчните консултации са много необходими при възникнали наказателни актове от страна на данъчните власти. Една добра консултация може да ви помогне да избегнете големи парични глоби и дори тежки административни санкции, свързани с вашата дейност.

Може да харесате още:

Технически анализ в трейдър индустрията

Технически анализ в трейдър индустрията

 • 15/09/2021
бърз кредит

5 въпроса, които да си зададем преди да изтеглим бърз кредит

 • 15/09/2021
Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

Регистрация на офшорна компания – причини и процедури

 • 28/07/2021